Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 18, 2017 in Budowa | 0 comments

Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne jest brane pod uwagę w systemie oceniania charakterystyki energetycznej nieruchomości. Dzięki niemu określana jest jakość budynku pod względem zużycia energii. Wiąże się to również z wydawanymi co roku środkami na energię. Uzyskanie certyfikaty pozwoli na zaoszczędzenie energii. Najpierw w skali indywidualnej, a następnie w globalnej. Spowoduje to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Certyfikat energetyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien mieć każdy budynek. Nowo wybudowany oraz istniejący wcześniej. Ten wymóg nie dotyczy: zabytków, miejsc kultu i działalności religijnej, będących ciągle użytkowanymi przez okres minimum 2 lata, wykorzystywanych w gospodarce rolnej, przemysłowych oraz gospodarczych o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, mieszkalnych użytkowanych maksymalnie przez 4 miesiące w ciągu roku oraz wolnostojących o niewielkiej powierzchni.
Uzyskanie certyfikatu energetycznego jest bardzo korzystne dla właściciela budynku. W grę wchodzą nie tylko niższe opłaty za prąd, ale również większe prawdopodobieństwo, że nieruchomość uda się sprzedać w dobrej cenie.

Post a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *