Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 18, 2020 in Budowa | 0 comments

Certyfikaty i standardy zrównoważonego budownictwa: Ocena i potwierdzenie ekologiczności budynków

Certyfikaty i standardy zrównoważonego budownictwa: Ocena i potwierdzenie ekologiczności budynków

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm i jednostek decyduje się na inwestycję w budynki ekologiczne. Istnieje wiele standardów i certyfikatów, które pozwalają na ocenę i potwierdzenie ich ekologiczności. W tym artykule omówimy najważniejsze certyfikaty i standardy oraz sposoby ich realizacji.

Czym są certyfikaty i standardy zrównoważonego budownictwa?

Certyfikaty i standardy zrównoważonego budownictwa są narzędziami, które określają kryteria dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji budynków ekologicznych. Uzyskanie certyfikatu lub spełnienie standardu oznacza, że budynek został zaprojektowany i wykonany w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Najważniejsze certyfikaty i standardy zrównoważonego budownictwa

1. LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to jedna z najpopularniejszych certyfikacji zrównoważonego budownictwa na świecie. Program LEED zawiera różne kategorie, od projektowania do energii i wody, materiałów i zasobów, a także kategorii społecznych. Każda kategoria ma określone punkty, które muszą być spełnione, aby uzyskać certyfikat.

2. BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) to certyfikacja zrównoważonego budownictwa, która jest bardziej popularna w Europie niż LEED. BREEAM obejmuje kilka kategorii, w tym energię i emisję CO2, wodę, zdrowie i komfort, transport, materiały, odpady i ekologia.

3. WELL

WELL Building Standard to nowoczesny standard zrównoważonego budownictwa, który skupia się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu ludzi. Standard ten obejmuje kategorie takie jak powietrze, woda, światło, odżywianie, fitness, umysł i komfort.

4. Living Building Challenge

Living Building Challenge to standard zrównoważonego budownictwa, który ma na celu stworzenie budynków, które są samowystarczalne i nie szkodzą środowisku. Standard ten obejmuje kategorie takie jak woda, miejsce, energię, materiały, zdrowie i szczęście.

5. Passivhaus

Passivhaus to standard zrównoważonego budownictwa, który skupia się na minimalizacji zużycia energii i poprawie efektywności energetycznej budynków. Standard ten obejmuje różne kategorie, w tym energię, ciepło, wentylację i jakość powietrza.

Jakie korzyści wynikają z uzyskania certyfikatu i spełnienia standardu?

Uzyskanie certyfikatu lub spełnienie standardu zrównoważonego budownictwa ma wiele korzyści dla dewelopera, inwestora i użytkowników budynku. Korzyści te to:

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii,
– poprawa wyników finansowych budynku dzięki oszczędnościom w energii i wodzie,
– zwiększenie wartości nieruchomości,
– poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zdrowsze i bardziej komfortowe warunki,
– zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.

Podsumowanie

Certyfikaty i standardy zrównoważonego budownictwa są niezbędne do oceny i potwierdzenia ekologiczności budynków. LEED, BREEAM, WELL, Living Building Challenge i Passivhaus to najważniejsze certyfikaty i standardy, które określają kryteria dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji budynków ekologicznych. Uzyskanie certyfikatu lub spełnienie standardu zrównoważonego budownictwa ma wiele korzyści dla dewelopera, inwestora i użytkowników budynku, a także wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Post a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *